Återställning

Hantering och uppföljning av återställning och beläggningsarbeten

Återställning

När grävarbetet är klart och grävtillståndsärendet är klaranmält skapas ett nytt, länkat objekt på samma plats. Detta tar vid där hanteringen av tillståndet slutar. Återställningen har en helt egen statuskedja som kan anpassas efter hur arbetet sker. Allt från att hantera en kostnadspost och bifoga ett fakuraunderlag till att använda funktionen som arbetsordersystem för beläggningsentreprenören där denna hämtar och klaranmäler sina arbeten.

Uppföljning

Med återställningsmodulen kan efterarbetet följas helt oberoende av tillståndsärendet och andra användarroller kan kopplas till denna funktioner.

För de ärenden som entreprenören återställer själv finns funktioner för att hantera slut- och garantibesiktning samt att fakturera kostnader för framtida underhåll.

För arbeten som som utförs vintertid finns möjlighet att markera med 'tillfälligt återställd'. Vid inledning av nästa beläggningssäsong kan dessa filtreras fram och åtgärdas.

  • Överblick över utförda återställningar och tillfälliga lagningar
  • Fakturera kostnader
  • Automatiserade påminnelser för besiktning