Integration mot NVDB och RDT

Hämta, lämna och interagera med data från ntaionella tjänster

NVDB

Panorama checkar ut data från NVDB varje natt och tillgängligör datan för visning i kartvyn.

Datan visar vägnätslänkar och noder med tillhörande attribut. Detta kan användas bland annat till att märka ut sträckor till kartbilder för trafikföreskrifter.

RDT

Dataleverans sker mot RDT med kontroll och validering av grammatik och datastruktur. Utöver att kunna publicera mot RDT tar vi även hem data från RDT och parsar xml-strukturen till redigerbara filer. Detta gör att befintliga föreskrifter kan användas som mallar.