Markupplåtelese

Handläggning och administration av markupplåtelse

Hantering

Inkomna handligar från polisen läggs in i Panorama med ytor, tider och tillförs kostnadsposter för det som skall faktureras. Ärendena plottas på karta med olika status för aktiva respektive inaktiva upplåtelser för att överskådligt tydliggöra var mark är ianspråkstagen.

Uppföljning

Upplåtelser kan kopplas samman med andra ärenden som TA-planer och grävtillstånd för att få ett större sammahang. Kostnadsposter som skall fakureras periodiserat hanteras genom automatiserade påminnelser.

  • Överblick i realtid
  • Hantera remissutskick och svar
  • Automatiserad händelsekedja med notiser och mailutskick
  • Avancerade filter - visa bara den data som är intressant
  • Extern vy för kontaktcenter eller allmänhet