Lokala trafikföreskrifter

Författa och publicera trafikföreskrifter

Författa föreskrift

Författandet av föreskriften sker direkt i en förhandsgranskningsvy, du ser resultatet som det kommer se ut direkt när du skriver. Mallarna ger förberedda förslag med hänvisning till lagrum och förslag på vanliga fraser.

Ansökan byggs upp efter de frågor ni vill ställa

Publicering

Innan överföring kontrolleras föreskriften automatiskt mot gällande format och grammatik. Överföringen sker sedan automatiskt signerat med organisationscertifikat på server, inga personliga legitmationer behövs.

  • Redigera föreskrifter i förhandsgranskningsvy
  • Stöd med hänvisning till lagrum och grammatik
  • Automatiserad kontroll av format och grammatik
  • Automatiserad överföring med certifikat på server