Säkerhet

Datalagring och säkerhet

Säkerhet

Vi använder oss av tjänsteleverantörerna Heroku och Amazon Web Services (AWS) som plattform för drift av våra tjänster. Detta garanterar hög driftsäkerhet och bra skydd.

Externt företag har gjort penetrationstester mot vår applikation och kan garantera säker användning och att ingen information läcker ut. Detta blir särskilt viktigt då applikationen i förekommande fall hanterar personuppgifter.

De servrar och datacenter som används lever upp till följande krav:

  • ISO 27001
  • SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (fd SAS 70 typeII)
  • PCI Level 1
  • FISMA Moderate
  • Sarbanes-Oxley (SOX)