Märk ut händelser på en karta. Inteagera med dem i ett händelseflöde. Få oslagbar visuell överblick och kontroll över aktuella ärenden och deras status.

Panorama - Kartbaserat verksamhetssystem för kommunala trafik- och gatukontor.

Moduler

Panorama byggs upp av moduler med specifik funktionalitet för att underlätta och automatisera era processer; digitaliserade ansökningar, integrerad fakturering, automatiserade flöden och smarta funktioner för påminnelser och aviseringar.

Dynamiskt

Grundtanken med panorama är att vara ett stöd för er verksamhet. Därför har vi lagt stor vikt vid att kunna ta tillvara på olikheter i kundmiljöerna. Vi har stora möjligheter att anspassa vår tjänst efter era processer!

Webbaserat verksamhetsstöd för trafik- och gatuenheter.
- Enkelt och effektivt

Panorama är en helt webbaserad tjänst för trafik- och gatuenheter.
Tjänsten bygger på en egenutvecklad plattform som nyttjar Google Maps API:er för hantering av kartdata. Drift sker på Amazons infrastruktur, vilket borgar för snabba, stabila och driftsäkra miljöer.

  • Molnbaserat

  • Karttjänster med WMS/WMTS

  • Koppling mot NVDB och RDT

  • Integrationer

  • Användarhantering och 2FA

  • Datalagring och säkerhet