Verksamhetssystem för trafik och gata

Panorama ger dig en oöverträffad överblick över planerad, pågående och genomförd verksamhet.

Hela processen -
från grävtillstånd till färdig beläggning.

Panorama är ett kartbaserat verksamhetssystem som på ett grafiskt enkelt sätt visar pågående ärenden, deras nuvarande status och notifierar berörda användare vid händelser.

Tjänsten är specialiserad för trafik- och gatukontor med allt från ansökningar om grävtillstånd till återställning av beläggning, men genom sin dynamiska uppbyggnad kan den användas till alla ärenden som kan plottas på en karta.

Webbaserat verksametsstöd för trafik, gata och park.
- Enkelt och effektivt

Panorama är en helt webbaserad tjänst för trafik- , gatu- och parkeheter. Tjänsten bygger på Google Maps API. Detta ger oss en oerhört stabil och effektiv grund att utveckla från. Användargränsnittet är byggt med TwitterBootstrap som ger ett utseende användare garanterat känner igen och förstår hur det fungerar. För drift använder vi oss av Amazons server-tjänster. Mycket snabbare och mer driftsäkert är svårt att hitta. Kapacitet och utrymme anpassas efter behov, så för användaren kommer det bara att flyta på.

  • Molnbaserat

  • Karttjänster med WMS/WMTS

  • Koppling mot NVDB och RDT

  • Integrationer

  • Användarhantering

  • Datalagring och säkerhet