Gräv-/ Schakttillstånd

Ansökan och handläggning av tillståndsärenden

Ansökning

Ansökan sker via webportal i en kartvy där den ansökande kan se alla planerade och pågående arbeten och i tidigt skede anpassa sin ansökan till andra arbeten eller samordna med andra aktörer. Allt för att förenkla handläggarens arbete.

Ansökan är uppbyggd för att kunna hantera flera parter som är involverade i ärendet på ett eller annat sätt. Genom mailadress kan fler personer enkelt bjudas in och flera kan redigera ärendet samtidigt. Exempelvis kan en ansökande ledningsägare enkelt överlämna ärendet till en utförande entreprenör.

Handläggning

  • Överblicka planderade och pågående arbeten i realtid
  • Hantera remissutskick och svar
  • Automatiserad händelsekedja med notiser, mailutskick och påminnelser
  • Samarbete i ärenden - flera parter kan bjudas in och editera i ärendet
  • Avancerade filter - visa bara den data som är intressant
  • Integration mot ekonomisystem för enkel hantering av fakturering
  • Extern vy för kontaktcenter och allmänhet