Kartor och lager

Använd egna bakgrundskartor i Panorama

WMS- och WMTS-tjänster

Genom ett enkelt användargränssnitt kan administratör eller GIS-ingenjör lägga till bakgrundskartor och lager. Panorama använder kartprojektion WGS84/EPSG:3857.

Panorama har inbyggt stöd för att visa alla Lantmäteriets tjänster.

Kartkompositioner

Av de karttjänster som lagts till kan kartkompositioner skapas med kartor och lager som ofta används tillsammans. Exempelvis kanske handläggaren ofta vill visa fastighetskartan ovanpå grundkartan eller att kommunnen vill tillgängliggöra kommande års planerade beläggningsarbeten som ett lager ovanpå grundkartan för den ansökande. Då kan detta göras till kompositioner som aktiveras med ett knapptryck.

  • Växla mellan olika kartbilder
  • Använd Google Maps-, Lantmäteriets- eller egna karttjänster
  • Skapa egna kompositioner med kartor och lager
  • Avancerade funktioner med att styra opacitet för enskilda lager