Användarhantering

Ansökan och handläggning av tillståndsärenden

Auth0

Vi använder oss av en tredjepartsleverantör för att hantera användare och allt som rör säkerheten därtill. Detta av den enkla anledningen att de är otroligt mycket bättre än vi på detta och att vi vill fokusera på det som ligger närmre kärnverksamheten.

Självklart sker all användarhantering i enlighet med GDPR.

Auth0 stödjer branschstandard för:

  • SAML
  • OpenID Connect
  • JSON Web Token
  • OAuth 2.0
  • OAuth 1.0a
  • WS-federation and OpenID