Vägnätsredigering

Redigering av vägnätslänkar och synkning mot NVDB

Ansökning

Ansökan sker via webportal. I kartvy där den ansökande kan se alla planerade och pågående arbeten och i tidigt skede anpassa sin ansökan till andra arbeten eller samordna med andra aktörer. Allt för att förenkla handläggarens arbete.

Ansökan byggs upp efter de frågor ni vill ställa

Handläggning

  • Överblick i realtid
  • Hantera remissutskick och svar
  • Automatiserad händelsekedja med notiser och mailutskick
  • Avancerade filter - visa bara den data som är intressant
  • Extern vy för kontaktcenter eller allmänhet