Trafikskyltar

Administration för beställning och uppsättning av trafikskyltar

Beställning/utförande

Arbetsorderhantering för att förenkla beställnings- och utförandeprocessen för trafikskyltar.

Precis liksom resterande delar av Panorma är funktionen kartbaserad vilket ger en lättöverskådlig överblick av de beställningar som ska utföras.

Uppföljning

Arbetsordrar skapas som ett objekt på kartan med beställning av skyltar ur ett artikelregister och tillförs nödvändig information om exempelvis när arbetet senast behöver vara slutfört. Statuskedjor kan definieras efter vilka uppföljningspunkter som önskas, exempelvis om markarbeten behövs.

Kostnadsposter för stolpar, fundament och utfört arbete läggs till av utförande enhet och arbetet klaranmäls. Beställaren notifieras att arbetet är utfört och fakturaunderlag kan skickas direkt in till ekonomisystem.

  • Överblick i realtid
  • Anpassningsbar statuskedja
  • Hantara kostnader för material och arbete - fakturera genom ekonomisystem